Hemangiomy

HEMANGIOMY – červené skvrny na kůži miminek

Tzv. infantilní hemangiomy, které nacházíme na kůži dětí již od narození, jsou nejčastější benigní (= nezhoubné!) nádory kojenců, postihují 1–2 % novorozenců a 10–12 % kojenců. Většina maminek se červený skvrn na kůži miminka děsí, což se ani nedivím, někdy jsou hemangiomy milimetrové, někdy ale mohou dosahovat i několika centimetrů. A samozřejmě kosmeticky nám na jinak dokonalém miminku “zavazí”. Hlavně se neděste toho označení „nádor“ – jsou opravdu nezhoubné!

90% infantilních hemangiomů zcela regreduje do 9 let věku dítěte a mají zcela neškodný průběh. Některé hemangiomy zanechávají viditelné stopy v podobě teleangiektázií, depigmentací, fibrózně tukové tkáně, atrofie nebo jizev. Jen 10% dětí s IH vyžaduje sledování specialistou či léčbu. Hemangiomy těchto dětí jsou schopny svou nepříznivou lokalizací a rychlým růstem ohrozit životně důležité funkce nebo přímo i život dítěte (pokud jsou např mnohočetné a vyskytují se v parenchymovým orgánech – játra,…, nebo na krku – zasahují tudíž do dýchacích cest)

Jak se hemangiomy vyvíjí?

Infantilní hemangiomy se objevují v 1. měsíci, méně často pak v průběhu 2. – 3. měsíce života dítěte. Jakmile se však objeví, velmi rychle rostou. Ukončení velikosti a tvaru dosahuje 80 % hemangiomů na konci 5. měsíce věku malého pacienta.

Po intenzivním růstu hemangiomů nastává fáze tzv. stagnace, tedy útvary nemění svůj tvar ani velikost. Toto období trvá obvykle do jednoho roku a pak dochází k tzv. involuci (zmenšení vlivem přirozených změn), kdy jejich typicky červená barva mizí, cévy začnou vazivovatět a útvar pak může zcela vymizet, tzv. vyzrát. Tento proces zmenšování může trvat různě dlouhou dobu, v řádu měsíců i let.

Jak hemangiom poznám?

Hemangiomy jsou většinou solitární – tedy jsou to jednotlivé útvarky, jejich menší část je mnohočetných.

Útvary barvy portského vína se převážně vyskytují na hlavě a krku, i když je můžeme najít na jiných místech kůže, na sliznicích nebo vnitřních orgánech. Velikost IH bývá v rozmezí několika milimetrů až mnoha centimetrů. Mohou být povrchové, hluboké nebo kombinované (říkáme jim složené hemangiomy).

Typické znaky hemangiomů:

Pestrost velikosti a tvarů hemangiomů je neomezená
Od drobných nevýznamných útvarů velikosti špendlíkové hlavičky, až po rozsáhlé nebo mnohočetné hemangiomy, které postihují velkou část obličeje, trupu a končetin.

Jasně červená barva
Přirovnává se k typické barvě vozidel Ferrari („ferrari red”) nebo barvě portského vína.

Díky zvýšenému prokrvení jsou na pohmat teplejší než jejich okolí.

Jak si povíme dále, tak většina hemangiomů nevyžaduje léčbu, ale pokud vykazují hemangiomy tyto znaky, musíme je řešit “aktivně”:

léze v oblasti dýchacích cest, jater nebo GIT
léze v periorbitální oblasti
léze v lumbosakrální oblasti
obrovské, rychle rostoucí kožní hemangiomy
hemangiomy doprovázené intenzivní bolestí,krvácením
větší počet hemangiomů - nad 5-10 (hemangiomatóza)

Diagnostika běžných infantilních hemangiomů se opírá o fyzikální vyšetření. Hemangiomy jsou velmi často vyvinuté již při narození a diagnostikuje je pediatr v porodnici. Další sledování je v rukou praktického lékaře pro děti a dorost, případně dermatologa (kožního lékaře). V případě výsevu mnohočetných drobných hemangiomů, tzv. benigní neonatální hemangiomatóza, je nutné provedení zobrazovacích metod k odhalení orgánového poškození, nejčastěji jater, sleziny, plic, CNS či GIT. Pokud je na kůži více než 5 hemangiomů, je lepší doplnit zobrazovací vyšetření. První volbou je ultrazvukové vyšetření.

Léčba hemangiomů:

Úplně nejčastější řešením hemangiomů je přístup „watch and wait“ což znamená, že ložiska v pravidelných intervalech sledujeme a čekáme, co bude. V případě, že se objeví nepříznivé znaky hemangiomu, je včas zahájena vhodná léčba.
Dříve se k aktivnímu řešení hemangiomů hojně používaly kortikoidy (nejvíce prednison). Nynější nejčastěji volený lék se sice používá teprve od roku 2008, ale zkušenosti jsou s ním výborné. Jeho jmého je propranolol, je ze skupiny tzv. betablokátorů (léky využívané primárně v kardiologii).

Efekt propranololu
Prapranolol dokáže hemangiom rychle „odbarvit“ a následně způsobí jeho rychlou regresi, tedy zmenšení až úplně vymizení. Pokud je léčba hemangiomu indikována, měla by být zahájena co nejdříve, a to v proliferační fázi růstu IH (nejpozději do 8.-10. měsíce věku dítěte). Systémové podávání propranololu není bez rizika; je popsána řada nežádnoucích účinků, ovšem pokud je dávka léku správně nastavena a dítě je zpočátku léčby pod dohledem lékaře, není důvod mít z podávání léku strach.

3. Chirurgické odstranění – přistupujeme k němu jen v ojedinělých případech. Tam bych určitě radila se obrátit na kvalitní pracoviště plastické chirurgie. Patří sem i použití laseru.

Ve většině případů skutečně hemangiomy vymizí samy nebo se upraví po podávání léčby.

dětská ordinace Kláry Šillerové

Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?