Novinky

Tento čtvrtek (13.8.) a pátek (15.8.) DOVOLENÁ , od pondělí 17.8. ordinace otevřena dle ord. hodin.
Při nezbytně nutných případech prosím využijte LSPP Hořovice, Kladno.

Při nutnosti potvrzení zdravotní způsobilosti , můžete na telefonu 602887577 kontaktovat mou sestřičku a individuálně se domluvit.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ :-)

*******************************************************************************************************************************************************
VELIKÉ DÍKY VŠEM ZA POMOC A DODÁNÍ ROUŠEK, OBLEKŮ ,DESINFEKCE BĚHEM PANDEMIE , MOC DĚKUJI I ZA OHLEDUPLNOST A RESPEKTOVÁNÍ NOUZOVÉHO REŽIMU ! DĚKUJI !!!

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

· Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

· S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE 311612673 nebo 602802062

· Zbytná vyšetření/ošetření odložte

V žádném případě nebudeme vyšetřovat nemocné děti v ordinačních hodinách určených pro zdravé
Před ordinační dobou pro zdravé důkladně desinfikujeme celou ordinaci a nemocní již nebudou vpuštěni !!!

Prosíme, máte-li před vstupem do čekárny si nasaďte roušku , máme jen již velmi omezený počet !!!

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

Vážení, vzhledem k aktuální situaci světové pandemie platí mimořádná opatření a doporučení !!!

Doporučení pro čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.

S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

A. Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:

· Budou probíhat ve stávajícím režimu.

· Očkování svých dětí neodkládejte.

· Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.

B. Ostatní preventivní prohlídky mohou být posunuty na dobu po skončení nouzového stavu.

C. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku.

D. V čekárně

· Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient.

· Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.

· Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny

· V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

E. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):

· Nasaďte si ústní roušku.

· Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).

· Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.

· Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.

· Smrkejte do jednorázových kapesníků.

· Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.
**************************************************************************************************************
Aktuální informace jsou k dispozici na http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.
Platí tedy, že pokud máte podezření na KORONAVIR - ZŮSTAŇTE DOMA, kontaktujte svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE a zatelefonujte na: 724810106 (infolinka Státního zdravotního ústavu) nebo pracoviště Krajské hygienické stanice (odd. protiepidemické) v Berouně http://www.khsstc.cz/obsah/Beroun_60_1.html (311 548 838, 311 548 823, 311
**********************************************************************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************************************************************************
Od prosince 2019 má naše ordinace nově smlouvu i s OZP (207) a VoZP (201) :-)

Očkování proti meningokokové meningitidě a sepsi bylo zařazeno mezi hrazená očkování.

Účinnost zákona je již od 1.července 2020. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku (maximálně 5 měsíců + 30 dní)
a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve 2. roce života
Tyto věkové indikace splňují vakcíny Bexsero a Nimenrix.
Očkovací schema Bexsero: 2+1 kojenci , Nimenrix 1 dávka mezi 12.-24.měsícem života.

Vzhledem k velmi závažnému charakteru meningokokových onemocnění toto očkování rozhodně doporučujeme.

dětská ordinace Kláry Šillerové

Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?